Naše probiotiká sú schválené ako veterinárne prípravky. V súčasnej dobe vyrábame naše prípravky pre kravy a teľatá, ovce a jahňatá, ošípané (ciciaky, odstavčatá), hydinu (brojlery, nosnice), husi, kačky, králiky, činčily, morčatá, kone, holuby, psy, mačky, papagáje, spevavce a exotické vtáctvo.

Naše veterinárne prípravky, v zmysle prijatých opatrení v EÚ o zákaze používania antibiotík od r. 2006, sú schopné tieto nahradiť či už v preventívnej alebo akútnej potrebe liečby. Ich pozitívny účinok sa týka celého zažívacieho systému a prejavuje sa aj zvýšením prírastkov v priemere 15 %, čo efektívne zvyšuje rentabilitu výroby.

Výrobné stredisko je v Košiciach. Celý výrobný proces v základnej úrovni priamo zabezpečujú odborne špecializovaní pracovníci. Technologický proces je vysoko bezpečný a výrobky sú ekologicky nezávadné. Pri výrobe sa nepoužívajú jedovaté a iné škodlivé látky.

Na základe zmluvy o spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach sme prvé roky existencie prekonávali počiatočné ťažkosti pri zavádzaní probiotík do praxe ako v legislatíve, tak aj v organizačných a výrobných podmienkach. Dnes môžeme konštatovať, že sme zužitkovali výsledky výskumu ÚVL a ÚFHZ SAV a po vlastnej príprave, aplikácii i odskúšaní vyrábame 9 druhov prípravkov pre hospodárske a spoločenské zvieratá. Tieto prípravky sú:

  • PROPOUL – pre hydinu, bažanty, perličky, dravce a exotické vtáctvo
  • PROPIG – pre prasnice, ciciaky a odstavčatá
  • PROGAL – pre dospelé prežúvavce, teľatá, jahňatá a kozľatá
  • PROBIODOG – pre psov a šteňatá
  • PROFOAL – pre kone a žriebätá
  • PRORABBIT – pre králiky
  • PROPIGEON – pre holuby
  • PROBIOCAT – pre mačky a mačatá
  • PROPARROT – pre papagáje, spevavce a exotické vtáctvo

S prípravkami PROPOUL, PROPIG, PROGAL, PROFOAL, PRORABBIT, PROPIGEON, PROBIODOG, PROBIOCAT a PROPARROT prichádzajú na trh probiotické prípravky novej generácie – potencovaný probiotický veterinárny prípravok. Potencované probiotiká sú prípravky biotechnologického charakteru s prvkami prírodnej medicíny. Sú založené na novom vedeckom koncepte prevencie a liečby chorôb tráviaceho traktu hospodárskych zvierat. Používajú sa v práškovej forme.

Všetky prípravky boli schválené ÚŠKVBL (Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv) Nitra pod číslom:

PROPOUL plv. 031/P/04-S

PROPOUL sol. 032/P/04-S

PROPIG plv. 029/P/04-S

PROPIG sol. 030/P/04-S

PROGAL plv. 027/P/04-S

PROGAL sol. 028/P/04-S

PROBIODOG plv. 24/P/11-S

PROFOAL tbl. 70/P/10-S

PRORABBIT plv. 077/P/11-S

PROPIGEON plv. 078/P/11-S

PROPARROT plv. 056/P/14-S

PROBIOCAT plv. 057/P/14-S